Skip to main content

Full text of "gaisoen igortzarako deia"

See other formats


GAISOEN IGORTZA ELIZKIZUNA 
2012/05/13 o 

o 

E 

« 

00 
"O 

c 

<3 

ac 
3 Uj 

ac 

3 

Uj 

e 

s 

2 
2 c 
_o 

'G 

c _m 

(U 

T3 

O 
j-i 

<D u 
rc 

l/l 

(U (U <D 
i— 
-Q 

E 
o o 
;o 

"S 
o. 
< 

<D 

E o 
T3 

"S 
o. 
< 
o 

T3 

on 

<D 
uo -o 

'G 
u 

<D T3 
T3 fC 
(J 

<D 
T3 

O 

£Z 

o 
4- 
«çy 

<D > 

-O O 

o 
4- 
«aj 

<D fC 

ro 
u 

.2 
'a. 
o <D 

-o 

'E 

E 
o 
u 

ro o 

T3 u 

1/1 

< 
< <D 
T3 

O 
O. 

on N 
<D 
> 


tc 


<D 
T3 

O 


fO 


<D 
<D 


N 


E 


E 


<D 


<D 
> 
'C 
o. 


<D 


E 


o 
o. 


T3 
i/f 


<D 

l/l 
fC 


1/1 


<D 


v c 


-2 


-Q 


5 


(J 


u 


<D 


<D 


<D 


3 


a: 


C£ 


c o 
<j 

'E 
-o 
i— 
j-j 
u 

_<D 
<D 

O 

<D 

i— 
i— 
O 

u 

l/l 

fC 
CELEBRACI0N PARR0QUIAL 

DE LA UNCI0N DE ENFERM0S 

13/05/2012 OTOITZA Sendatzen eta salbatzen gaituen 

eta guztia argitzen dauan fedeaz 

bedeinkatu gaituzu zuk, Jauna. 

Zalantza eta nahaste egoeretan, 

oinazea eta bildurra nagusitzean 

edo sufrimena garaitzen danean, 

sendotu eizu, Jauna, gure fedea, 

barru-barruko zure maitasun beroa, 

zauriak osatzen dauzan zure errukia, 

gu geure betera eroateko dozun 

gogoa argi ikusi daigun. 

Bizitzako gertakizun bakotxean, 

osasunean nahiz gaisoaldian, 

poztasun edo nagar-aldian, 

igaro gaitezela, Jauna, on eginez, 

salbatzaile dan zure maitasunaren lekuko izanez. 

Amen. 

ORACION 

Nos has bendecido, Señor, 

con el don de la fe que sana y salva 

y en la que todo encuentra sentido. 

Señor, en momentos de duda y desconcierto, 

cuando se imponen el dolor y el miedo 

o domina el sufrimiento, 

aumenta nuestra fe 

para descubrir tu amor entrañable, 

tu misericordia que sana las heridas, 

tu voluntad de conducirnos a la plenitud. 

Señor, que en cada acontecimiento de la vida, 

en la salud o en la enfermedad, 

en la alegria o en el llanto, 

pasemos haciendo el bien, 

siendo testigos de tu amor que salva. Amen. c 
■c 

o 

c 

<3 
-Q 

O 
00 

C 

O 

»-. 

o O 

Uj Uj 

§= ro 
(U 

N 

< <c 

<D 
N <c 


O 

on 


< 


<D 


c 


c 


N 


<D 


<D 
c 


i— 


<D 


<D 


<T3 


3 


-£Z 
<D 


on 


M 


_l 


5 <T3 
<D 
T3 

<D 
N 

M ro 

<D <c 
o 

o 
4- 
<u 

<D O 

.*: 

<D 
X <T3 
O 

o 

4- 

_<D 

<D 
■>-> 

O 

ro 

i— 

<D 

js: <T3 
CL ro 
o 

'Ñ <T3 
N 
j-> 

i— 
O 

_on 

<D 
O 

'ro 

N 
O 
T3 

<D 
N N 
O 
Ofi 

<D 

<D 

-£= 
<D <D 
<D 
X 

4-J 

<D 
<D 

<T3 <D 

u 

ro 
js: o 

<D 

js: 

<D 
N 

O 

.*: 

3 <T3 <T3 
N 

O 

.^: 

<D 
T_3 

<T3 
j-i 

O 

.*: 

< 

o < 

M 

CO •^ r: -* <D 
-Q 
N <D 
-^ 

<D 
N 

O 

on 

<T3 
N o 
.^: E 

i 

<D 

N 
O 
T3 

<T3 
CO o 
bJD 
C 

OJ 
M 
(h 

o 

3 

03 

Q